In English
"UN Womens uppdrag är att sprida och göra verklighet av FN:s kvinnokonvention, i Sverige såväl som i övriga världen. Att ge kvinnor makt över sina egna liv är en grundbult." - Margareta Winberg