In English
"UN Womens uppdrag är att sprida och göra verklighet av FN:s kvinnokonvention, i Sverige såväl som i övriga världen. Att ge kvinnor makt över sina egna liv är en grundbult." - Margareta Winberg

UN Women Grant Program – Kyrgyzstan

UN Women Grant Program – Kyrgyzstan

Training 16 widows from Ajmer in puppetry, a traditional strongh

Rose George, with her daughter Lilly, is part of a women’s sew

Bli månadsgivare

FNs kvinnokonvention

kontakta oss