Härskartekniker – Konsten att känna igen och hantera dessa!
2 mars 2014  UN Women Örebro uppmärksammar Internationella Kvinnodagen och bjuder in till en eftermiddag om härskartekniker. Ingrid Pincus, ordförande UN Women Örebro, berättar om de olika härskarteknikerna och konsten att känna igen och hantera dessa. Deltar gör även Anna G Jónasdóttir, professor Emerita (Centrum för feministiska samhällsstudier på Örebro Universitet). Hon föreläser och ger oss inspiration. Eftermiddagen […]
Nominera utmärkta kvinnor i Örebro län 2014
22 januari 2014  Nu är det återigen dags att nominera utmärkta kvinnor i Örebro län. Nominera den kvinna som du tycker har bidragit till arbetet med att öka kvinnors mänskliga rättigheter och/eller jämställdheten mellan kvinnor och män här i länet. Nomineringstiden är mellan 20 januari till och med den 20 februari. Du nominerar genom att maila in namn […]
Flicka du känner väl till dina rättigheter?
6 oktober 2013  Visste du om att 1 av 3 flickor i utvecklingsländerna blir bortgifta innan de ens fyllt 18 år? Eller att 1 av 5 flickor i världen berövas rätten till en utbildning? Flickor runt om i världen kränks och diskrimineras dagligen och i utvecklingsländer tillhör flickor den mest utsatta gruppen. De nekas utbildning, tvingas in i […]
Nominera utmärkta kvinnor i Örebro län
7 februari 2013  Nu kan du nominera årets utmärkta kvinnor i Örebro län. Nominera den kvinna som du tycker har bidragit till arbetet med att öka kvinnors mänskliga rättigheter och/eller jämställdheten mellan kvinnor och män här i länet. Nomineringstiden är mellan 7 och 28 februari. Du nominerar genom att maila in namn och en kort motivering till: orebro@unwomen.se. […]
Vita bandet check till Örebro Tjejjour
25 november 2012  Idag den 25 november, på FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor, gav UN Women Örebro en check på 20 000 kr till Örebro Tjejjour. Örebro Tjejjour fick denna gåva för deras viktiga arbete med att stödja, stärka samt skapa en fristad för unga tjejer i länet. Pengar till gåvan samlades samlades in […]
UN Women Örebro uppmärksammar FN:s Internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor
18 november 2012  HUR? - Hur ser våld mot flickor och kvinnor ut? - Hur ser hedersrelaterat våld och förtryck ut? - Hur kan vi arbeta för att våldet ska upphöra? Den 25 november bjuder UN Women Örebro i samverkan med ABF in till en öppen föreläsning om ”Mäns våld mot kvinnor”. Maria Hagberg, Kvinnofrid samordnare på Länsstyrelsen […]
15 september – Utbildning i kvinnokonventionen
7 augusti 2012  UN Women Örebro bjuder in medlemmarna till en heldagsutbildning om FN:s kvinnokonvention, CEDAW. FN:s kvinnokonvention från 1979 grundas på principen om jämställdhet och trädde ikraft i Sverige 1981. Idag har 186 länder åtagit sig att följa konventionen. Men vad handlar artiklarna i kvinnokonventionen om? Hur ser det ut i Sverige? Varför behövs kvinnokonventionen? Lördag den […]
UN Women Örebros Årsmöte 2012
13 mars 2012  UN Women Örebros årsmöte kommer att hållas på ABF. Formell inbjudan och övriga årsmöteshandlingar skickas ut i stadgeenlig ordning. Plats: Söndagen 22/4 Tid: 15.00
10 mars – Föreläsning: Mäns våld mot kvinnor (Teckentolkat)
13 mars 2012  Lilian Sporrong föreläser om våld mot kvinnor och omhändertagande av dessa brottsoffer. Lördag 10/3 kl. 13.00 – 14.30 Plats: Thorsson, Kulturhuset
9 mars – Seminarium: Dialogprojektet
13 mars 2012  Mayson Murad och Zlata Catic berättar: Målsättningen med Dialogprojektet är att stärka kvinnors möjligheter till påverkan av beslut som berör kvinnor och kvinnors villkor. Här kan kvinnor från olika kulturer och åldrar mötas kring gemensamma frågor samt att sprida information om Kvinnokonventionen i teori och praktik. Fredag 9/3 kl. 14.00 – 15.00 Plats: Kafeterian, Kulturhuset